Seuen maniren van minnen, van Beatrijs van Nazareth: het mystieke proces en de mystagogische implicaties (2 dln.)

Beatrijs van Tienen, bekender als van Nazareth (1200-1268) wordt volop herontdekt, wat culmineert in deze totaalstudie over haar Diets meesterwerk. De ganse mystieke weg wordt gedetailleerd geschetst. De auteur heeft met deze studie het standaardwerk voor de komende decennia afgeleverd met betrekking tot dit mystiek traktaat. Het gaat om een academische, maar helder geschreven studie, zodat het werk voor meer dan louter specialisten toegankelijk is en vandaar dat we er hier met alle graagte naar verwijzen. (ES)

J. HULS, Seuen maniren van minnen, van Beatrijs van Nazareth: het mystieke proces en de mystagogische implicaties (2 dln.), Leuven (Davidsfonds), 2003
70 EUR