De papegaai van de paus: mens en dier in de Middeleeuwen

Van Uytven belicht in deze cultuurhistorische analyse hoe de middeleeuwse mens met dieren omging: ontspanning, voedsel, gezelschap, arbeid… Ook de heiligen en hun dieren komen aan bod, naast alle andere symbolische betekenissen die dieren kregen. De papegaai in de titel van het boek verwijst naar de pape-gaai, de vogel van paus, waarvan men geloofde dat die steeds 'ave' zei. Overigens mooi geïllustreerd. (ES)

R. VAN UYTVEN, De papegaai van de paus: mens en dier in de Middeleeuwen, Leuven (Davidsfonds), 2003
299 blz. en 29,5 EUR