De paus en zijn entourage

Boeken over het Vaticaan doen het goed en dat is omgekeerd evenredig met de geloofwaardigheid van de paus bij vele katholieken. Vooral als die boeken pretenderen een blik te gooien achter de gesloten poorten van het Vaticaan, scheren ze hoge toppen. Maar laat ons dat laatste als een trucje van de uitgeverij beschouwen, want dit boek is geen sensatiezoeker, maar een informatieve bron omtrent het reilen en zeilen in het Vaticaan. Geen zouterige anekdotes, maar stevige, onderbouwde informatie. Die degelijkheid laat de kitscherige kaft echter niet uitschijnen en dat is een beetje jammer. (ES)

K. MARTENS, De paus en zijn entourage, Leuven (Davidsfonds), 2003
156 blz. en 14,95 EUR