Spinoza: de doornen en de roos.

Wie kan er in het Nederlandstalig gebied beter een inleiding schrijven op Spinoza dan Herman de Dijn? Het is als het ware zijn testament: een volledig overzicht van alle aspecten van Spinoza en dat als vrucht van decennialange studie. De Dijn laat ons kennismaken met een bijzonder veelzijdige man die nagedacht heeft over ethiek, logica, recht, politiek en niet in het minst religie. Met dat laatste is trouwens ook tegen de lamp gelopen in zijn joodse gemeenschap. Achter de tekst zit een bevlogen denker en schrijver met een passie voor zijn onderwerp. Het boek leest dan ook vlot, maar Spinoza is nu eenmaal niet eenvoudig. Integendeel zelfs! Helaas bevat het boek achterin enkel een beknopt register op persoonsnamen. (EN)

H. DE DIJN, Spinoza: de doornen en de roos., Kapellen (Pelckmans), 2009
19,95 EUR