Hume: leven en werk.

Al geruime tijd verschijnt bij Pelckmans de reeks ‘Denkers’. Een meesterlijke reeks van portretten van de allerbelangrijkste filosofen. Inmiddels verschenen 14 van zulke uitgebalanceerde en degelijke portretten. Dit keer is de scepticus Hume aan zet. Hij heeft het Westerse denken grondig beïnvloed en is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de empirische methode. Van Holthoon gaat uiterst zorgvuldig te werk en doet de reeks alle eer een: een integraal overzicht over het denken van Hume, met natuurlijk uitgebreide aandacht voor het ‘Traktaat’, maar ook voor zijn politieke, economische en religieuze opvattingen. Op het einde vergemakkelijkt een kort register het opzoekingswerk. Holthoon besluit zijn boek met de invloed van Hume op latere denkers. (JG)

F.L. VAN HOLTHOON, Hume: leven en werk., Kapellen (Pelckmans), 2009
22,95 EUR