De ontvoering van God. De betekenis van de gotische kerkarchitectuur.

Het wordt zo stilaan typerend voor het Davidsfonds: een combinatie van een sterke tekst met flutillustraties. Ook in dit boek concentreert men zich best op de tekst van Raoul Bauer, die een reis maakt in de twaalfde eeuw en daarbij van kathedraal naar kathedraal trekt. Het is hem niet zozeer te doen om een beschrijving van de gotiek, als wel te zoeken naar de context waarin die nieuwe bouwstijl ontstond. Dat maakt het boek meteen zo bijzonder. Geen opeenstapeling van kunsthistorische details, maar een mentaalhistorisch essay. Welke nieuwe spiritualiteit ligt aan de grondslag van deze nieuwe stijl? Bauer heeft een zeer verhalende pen en verveelt geen ogenblik. Misschien had hijzelf beter ook de foto’s gemaakt! (ES)

R. BAUER, De ontvoering van God. De betekenis van de gotische kerkarchitectuur., Leuven (Davidsfonds), 2009
27,5 EUR