Door God gezocht: brief aan een kloosterling

Simone Weil (1909-1943) is een agnostische filosofe die christen is geworden. In dit bijzondere geschrift heeft ze het over mystiek en christendom en informeert ze een monnik over haar mogelijke toetreding tot de kerk die uiteindelijk nooit is gebeurd, omdat ze problemen had met het verleden van de kerk. Ze waardeert daarentegen erg de leer, de sacramenten en de liturgie. In tal van opzichten een uitdagend werkje! (ES)

S. WEIL, Door God gezocht: brief aan een kloosterling, Gent (Carmelitana), 2003
96 blz. en 13,5 EUR