Fluid Flesh. The Bodu, Religion and the Visual Arts.

Het transcendente, het goddelijke moeten wij hier op aarde wel materieel verbeelden, maar doet dat recht aan het object van verbeelding? Is er een alternatief mogelijk? Vandaar dit onderzoek naar de relatie tussen het menselijk lichaam, religie en de visuele kunsten. De visuele kunsten vormen een spiritueel medium, maar hoe doen ze dat het best? Wat met beeldenverering of -vernieling? Wat is precies de relatie tussen het lichaam en de religie? Is religieuze kunst wel mogelijk zonder lichamelijkheid? Oude en nieuwe kunst, filosofie en theologie, passeren de revue om antwoorden te vinden op die uitdagende vragen. Dat alles in een verzorgde uitgave. (ES)

B. BAERT (RED.), Fluid Flesh. The Bodu, Religion and the Visual Arts., Leuven (Leuven University Press), 2009