Geloven in katholiek onderwijs. Over opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief.

Raes heeft als filosoof zijn sporen al verdiend op het praktische veld. Reeds eerder schreef hij Katholiek of kwaliteit waarin hij betoogt dat de K wel degelijk mag staan voor katholiek en waarin hij zich op gegronde wijze mengde in het debat over de identiteit van de katholieke school. Hij bracht een originele en een verfrissende kijk. Nu doet hij hetzelfde, maar gaat hij dieper in op die christelijke identiteit, die fundamenteel gekenmerkt wordt paradoxaliteit. Hij toont aan hoe de paradox niet alleen ons leven, maar ook God kenmerkt. Nogal logisch, want de mens is geschapen naar het beeld van God … Opnieuw introduceert hij op een eigentijdse wijze het oude debat tussen geloof en rede: ja, men kan gelovig zijn en tegelijkertijd redelijk. (ES)

P. RAES, Geloven in katholiek onderwijs. Over opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief., Kapellen (Pelckmans), 2009
14,5 EUR