De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van de Bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties

De Bijbel blijft fascineren en er worden telkens nieuwe wetenschappelijke methodes op toegepast om dieper door te dringen tor de inhoud. Dit keer haat het om een integraal overzicht van het literair onderzoek in de Bijbel, want de Bijbel is ook een lappendeken van literaire genres (proza, poëzie, historie…) en compositietechnieken. Bijzonder is wel dat dit onderzoek voor een groot publiek toegankelijk werd gemaakt en dat door 40 specialisten. (JG)

W. WEREN & J. FOKKELMAN (RED.), De Bijbel literair: opbouw en gedachtegang van de Bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties, Kapellen (Pelckmans), 2003
767 blz. en 59,5 EUR