Pro Deo. De geschiedenis van de christelijke gezondheidszorg.

Het is heel eigenaardig: de geschiedenis van de gezondheidszorg plakken we onmiddellijk op de Kerk en toch bestaat er niet zoveel over de christelijke geschiedenis van die zorg. De overste van de Broeders van Liefde heeft daar verandering in gebracht met deze inleiding. Heel gedetailleerd is het boekje niet, maar het is wel een belangwekkende inleiding. Op een overzichtelijke en beknopte wijze wordt door de hele geschiedenis gefietst. Het boekje leest vlot en aangenaam en bevat talrijke opstekers. De illustraties maken het een en ander aanschouwelijker (sommige voorwerpen en handelingen zijn immers definitief verdwenen). (KD)

R. STOCKMAN, Pro Deo. De geschiedenis van de christelijke gezondheidszorg., Leuven (Davidsfonds), 2008
24,95 EUR