Hoofd en bijzaak. Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu.

Bij mijn weten is dit het eerste boek dat integraal aan de Vlaamse portretschilderkunst is gewijd. Het komt dus niks te vroeg. Meteen valt op hoe ‘misleidend’ die kunst wel is. Sinds de foto zijn we geneigd om de geschilderde portretten ook als reproducties te zien, maar niets is minder waar. Dat is net de meerwaarde van dit boek: geen historisch verslag, maar een zoektocht naar de betekenis van die schilderkunst. Het resultaat is verbluffend. Een andere meerwaarde is dat de auteur heel wat onbekende meesterwerkjes naar boven haalt. Vele portretten zijn museaal niet interessant en bevinden zich dus in de magazijnen. In dit kunstboek begaat het Davidsfonds ook geen flater in de reproductie van de afbeeldingen, zoals in sommige vorige kunstboeken. Een ware ontdekking. (JG)

K. VAN DER STIGHELEN, Hoofd en bijzaak. Portretkunst in Vlaanderen van 1420 tot nu., Leuven (Davidsfonds), 2008
64,5 EUR