Het heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen.

Zwaenepoel is een publicist die een heleboel spirituele publicaties op zijn actief heeft. In dit boek heeft hij het over een heleboel heiligen en zaligen die door hun radicale keuze voor het christendom in het geheugen zijn blijven hangen. Het is een beetje een alternatieve gids: geen biografieën, noch een inventaris van attributen en patronaten. Wel een nadruk op de spirituele erfenis van die heiligen. In dat opzicht een lezenswaardig boek. (EN)

T. ZWAENEPOEL, Het heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen., Tielt (Lannoo), 2008