Nederigheid en dienstbaarheid. Het neerwaartse pad van Christus.

Meestal lezen we de boekjes van Henri Nouwen die tot stand gekomen na zijn ‘bekering’ aan de universiteit van Yale. Dit vormt een zeldzame uitzondering. Het is geschreven in de periode waarin hij sterk begon te twijfelen aan zijn leven als professor. Hij wordt zich bewust van het feit dat het leven dat hij leidt tegengesteld is aan dat van Christus. Zijn weg gaat opwaarts, terwijl die van Christus neerwaarts gaat … Een indringend getuigenis op het kruispunt van Nouwens leven. Een boeiend en uitzonderlijk boekje in de hele reeks die Nouwen later bijeen zou schrijven. (HG)

H. NOUWEN, Nederigheid en dienstbaarheid. Het neerwaartse pad van Christus., Tielt (Lannoo), 2008