Ontmoeting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen naar Satiago de Compostela.

Sinds de jaren zestig is De Roover (ps. voor Felix De Rooy) gefascineerd voor romaanse kunst: hij maakt duizende foto’s. Die belangstelling, gekoppeld aan jarenlange Compostela-ervaring mondde uit in dit ronduit schitterend document. Een enorm rijk gedocumenteerd boek dat niet alleen aandacht besteedt aan de uiterlijke kunst, maar ook aan wat de middeleeuwers bewogen heeft om die kunst te creëren. Daar het vooral over beeldhouwkunst en architectuur gaat, is het minder erg dat de illustraties in wit-zwart zijn. Misschien is dat net goed zo: die foto’s gaan meteen naar de vormelijke kern van de romaanse beeldcultuur. De Roover heeft gekeken, goed gekeken en verslag gedaan. Een weergaloos boek en met betrekking tot de pelgrimsroute naar Compostela zeker het betere werk! (HG)

A. DE ROOVER, Ontmoeting met de romaanse kunst langs de wegen en zijwegen naar Satiago de Compostela., Mechelen (Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela), 2008