Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, More en Gillis.

De onvermoeibare Vanheeswijck heeft de grote verdienste om dikwijls oude parels van onder het stof te halen. Dat doet hij ook in dit boekje door Gillis te betrekken bij Erasmus en More. Zij houden het midden tussen de verouderde middeleeuwse scholastiek en de vastlopende zekerheid van het rationalisme. Ze worden daarom echt het best gekarakteriseerd als humanisten. Hun ideeën hebben het evenwel niet gehaald, getuige de geschiedenis die op hun dood volgt. Vanheeswijck beschouwt deze humanisten als de voorlopers van het nu vaak gepredikte actief pluralisme. In tegenstelling tot het passief pluralisme, is het oprecht gevoelig voor andere overtuigingen en laat het ook ruimte om erover te discussiëren. In het passief pluralisme van vandaag mag iedereen een levensbeschouwelijke overtuiging hebben, maar hij moet er liefste zijn mond over houden. Het is lovenswaardig dat vele filosofen van eigen bodem nog zinnige dingen in het Nederlands publiceren en dat ze daarvoor terecht kunnen bij Pelckmans. (GD)

G. VANHEESWIJCK, Tolerantie en actief pluralisme. De afgewezen erfenis van Erasmus, More en Gillis., Tielt (Pelckmans), 2008
13,95 EUR