Want de plaats waarop je staat is heilige grond. God als onderzoeksprogramma.

De theologie als christelijke theologie komt meer en meer in de verdukking. Steeds meer wordt ze in het vaarwater van de religiestudies gedrukt. Dat komt omdat men er de relevantie niet meer van inziet. Borgman pleit voor de eigenheid van de theologie, vooral omdat ze in deze tijd meer dan ooit nodig is, gezien het toenemende religieuze fundamentalisme. Maar hij pleit ook voor betrokkenheid: de theologie is een bijzondere tak van de geesteswetenschappen die een immersie van de wetenschapper in zijn onderzoeksobject vraagt. (JG)

E. BORGMAN, Want de plaats waarop je staat is heilige grond. God als onderzoeksprogramma., Amsterdam (Boom), 2008
14,5 EUR