Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?

Het ietsisme is in: overal hoort en leest men erover. Religie is op de terugweg van ver weg geweest. De Nederlandse theoloog Manenschijn mengt zich nu ook in het debat. Manenschijn merkt op dat de religie niet ondanks, maar net dankzij de moderniteit terug opbloeit., dankzij de wetenschap en dankzij de secularisering. Dat is zonder meer een interessante opvatting! Manenschijn is er zich ook van bewust dat al die dingen de religie van aanschijn hebben veranderd. Meer en meer is de menselijke ervaring van het goddelijke in de plaats van de relatie tussen God en mens centraal komen te staan. Dat heeft belangrijke consequenties, ook voor het christendom met het geloof in mens geworden God en waarin de menselijke autonomie gerelateerd wordt aan God. (JH)

G. MANENSCHIJN, Religie terug van even weggeweest. Maar waar is God?, Zoetermeer (Meinema), 2008
19,9 EUR