Kolossenzen – Filemon. Weerbaarheid en recht.

In de schitterende reeks Commentaar op het Nieuwe Testament verschenen deze 2 Paulusbrieven. Gelukkig hebben we de Nederlanders, want anders zou er in het Nederlands taalgebied helemaal niets verschijnen omtrent exegese. In de brief aan de Kolossenzen moet Paulus het christelijk geloof van zijn jonge gemeenschappen proberen overeind te houden in de mutlireligieuze wereld van de Oudheid. Ze moeten weerstand bieden tegen valse profeten en Paulus wil hen daarbij aansporen. In de brief aan Filemon neemt hij het op voor de slaaf Onesimus, opdat die opnieuw genade mag vinden in de ogen van zijn meester. Het is een schitterend exegetisch werk dat zeer diep graaft in de tekst. (EN)

J. VAN ECK, Kolossenzen – Filemon. Weerbaarheid en recht., Kampen (Kok), 2007
29,9 EUR