_200 jaar dichters, denkers en durvers

Het klein seminarie van Roeselare - er zijn er 5 in Vlaanderen - behoort tot die enkele zeer bekende colleges van Vlaanderen met een grootse geschiedenis en… een dik geschiedenisboek. De auteur start met een overzicht van de voorloper: de Latijnse school van de paters augustijnen. In 1806 neemt de geschiedenis van het klein seminarie een start die tot op de dag vandaan doorloopt. De auteur volgt gewoon een chronologische lijn? Het kent een zeer bewogen geschiedenis (ook ideologisch: de jaren '60 en '70!), maar heeft de tijd overleefd en bloeit momenteel als nooit tevoren. Het boek is sober uitgegeven, maar leest als een trein. (EN)
ISBN 978 90 209 6763 0

J. STROBBE, _200 jaar dichters, denkers en durvers, Tielt (Lannoo), 2007
34,95 EUR