Aarde, lucht, water en vuur

In de fascinerende 5de eeuw voor Christus leefde de politicus, arts en filosoof Empedocles. Hij overleed op 60-jarige leeftijd door een val van de Etna, in zijn geboortestreek. Die Empedocles schreef een gedicht van ruim 5000 regels, waarvan er ons een 570-tal door de tijd werden overgeleverd. De laatste 70 regels werden herontdekt in 1905 en daarin staan net zijn centrale opvattingen: dat de 4 elementen aan de basis liggen van het hele bestaan. Door Liefde en Haat werd een scheiding veroorzaakt. Dr. Rein Ferwerda heeft een exemplarische uitgave verzorgd: inleiding, vertaling, voetnoten, commentaren. Onberispelijk! (JG)
ISBN 90 5573 729 1

NN. EMPEDOKLES, Aarde, lucht, water en vuur, Budel (Damon), 2006
19,9 EUR