Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis

Dit boek is geschreven door drie ongelovigen. Ze zijn enkel geïnteresseerd in de schoonheid van de verhalen. Ze behandelen de verhalen als puur literatuur, zoals de Ilias of de Arthur legenden. De verhalen worden gewoon naverteld en meteen in hun historische context geplaatst om de verhalen beter verstaanbaar te maken. In feite is het een droge navertelling van de Bijbel, een soort exegese. Een Bijbelse geschiedenis…Ik zie echt de meerwaarde van een boek als dit niet in. Voor achtergrond zijn er nog steeds de Bijbelencyclopedieën die door echte exegeten tot stand zijn gekomen (ES).
ISBN 90 254 2616 6

J. BLOKKER, J. BLOKKER JR EN B. BLOKKER, Er was eens een God. Bijbelse geschiedenis, Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2006
35 EUR