Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa

Lucien De Cock is een internist-geriater en als lector verbonden aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Zijn "hobby" is de dood. Al jarenlang bestudeert hij hoe mensen omgaan met het overlijden van een geliefde. Dit boek is de lijvige neerslag van een uitgebreid studiewerk en talloze reizen naar allerlei Europese begraafplaatsen. Dit bijna 800 bladzijden tellend boek is opgebouwd rond een aantal grote thema's. Vanzelfsprekend een overzicht van de indrukwekkende begraafplaatsen van alle Europese landen, maar ook een deel thematische begraafplaatsen: rijke begraafplaatsen (het Pantheon), armenbegraafplaatsen (kerkhof van landlopers te Wortel), kinderbegraafplaatsen, militaire kerkhoven, begraven op zee, begraafplaatsen voor vorsten (Vaticaanstad wordt hier behandeld). Het is jammer dat het fotomateriaal niet altijd even verzorgd is in dit aanbevelenswaardige werk. (ES)
ISBN 90 77 942 02 5

L. DE COCK, Geschiedenis van de dood. Begraafplaatsen in Europa, Leuven (Davidsfonds), 2006