De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen

Werken van de filosoof Dennett worden momenteel wereldwijd vertaald. Van zijn hand verscheen bijvoorbeeld in het Nederlands al Darwins gevaarlijke idee. Dennett is niet meteen een gelovige. Hij is ook niet antireligieus maar eerder sceptisch. Hij merkt hoe religie heilzaam is voor de mens, ja dat mensen soms betere mensen worden door te geloven in God. De verklaring voor dat fenomeen staat centraal in dit boek. Het is een hele kanjer geworden die het fenomeen van de religie belicht, zonder zich te bekennen tot één bepaalde godsdienst. Voor Dennett - en als filosoof kan hij niet verder gaan - is religie echter een natuurlijk fenomeen en dat is reeds een heel bijzondere "aanpassing" van de leer van het Darwinisme. (ES)
ISBN 90 254 2687 5

D. C. DENNETT, De betovering van het geloof. Religie als een natuurlijk fenomeen, Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2006
29,9 EUR