Religie in de 21ste eeuw. Kleine handleiding voor voor - en tegenstanders

De Dijn en religie. Het blijft een uiterst geslaagde combinatie. Alhoewel De Dijn een louter filosofische positie claimt, steekt hij menig theoloog de loef af. Pelckmans publiceerde met dit boek voor de vierde keer een compilatie van een aantal artikels van een van Vlaanderens bekendste filosofen. Het begon allemaal met het ophefmakende Hoe overleven we de vrijheid? Deze bundeling is louter aan religie gewijd en hoe die kan overleven in de 21ste eeuw. De Dijn analyseert haarfijn waar het in de religie op aan komt en weerlegt een aantal populaire, postmoderne opvattingen op dat vlak. Dat doe hij onomwonden, maar steeds respectvol. Een aanrader! (EN)
ISBN 90 289 4214 9

H. DE DIJN, Religie in de 21ste eeuw. Kleine handleiding voor voor - en tegenstanders, Kapellen (Pelckmans), 2006
16,95 EUR