De strijd van een christen

Onder impuls van het Augustijns instituut geeft uitgeverij Damon volop vertalingen uit van Augustinus, ook minder vanzelfsprekende werken! Dit boekje behandelt de vraag waarom ook gelovigen zo vaak met elkaar in onmin kunnen liggen. Maar Augustinus kijkt onmiddellijk ook naar binnen: in elke christen woedt ook voortdurend een strijd tegen eigen begeerten. De oplossing ligt in een groot geloof. De vertaler heeft gezorgd voor een uitvoerige inleiding. Voor het overige is dit een modeluitgave: Latijnse tekst links, vertaling rechts, kritisch apparaat, registers…(ES)
ISBN 90 5573 728 3

A. AUGUSTINUS, De strijd van een christen, Budel (Damon), 2006
16,9 EUR