Over mystieke theologie

Eindelijk! Eindelijk! Opnieuw verscheen in het Nederlands de vertaling van een uiterst belangrijk werkje dat de theologie eeuwenlang heeft beïnvloed en dat aan de basis ligt van zowel de negatieve als de mystieke theologie. De vertaling van dit minuscule traktaatje telt hooguit 7 bladzijden. De rest is commentaar… (NN)

PSEUDO-DIONYSIUS DE AREOPAGIET, Over mystieke theologie, Budel (Damon), 2002
256 blz. en 16,9 EUR