De toekomst van de religie

twee van de belangrijkste hedendaagse (godsdienst)filosofen gaan met elkaar in gesprek over de positie van de religie in de postmoderniteit, een tijd waarin (schijnbaar) God niet langer gedacht kan worden als het fundament van waarheid en geschiedenis. De twee filosofen beschrijven een geloof zonder voorschriften en zonder metafysische God. Het is een zeer intelligent boek dat wel enige vertrouwdheid met de eigentijdse (godsdienst)filosofie vereist. Het geeft perfect het hedendaagse aanvoelen aan een postmoderne religieuze beleving weer. Een “zwak geloof” in de woorden van Vattimo. (EN)
ISBN 90 289 4222 X

R. RORTY & G. VATTIMO, De toekomst van de religie, Kapellen (Pelckmans), 2006
14,95 EUR