De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in Bijbelse en buitenbijbelse verhalen

Liefde en seksualiteit – of breder: menselijke relaties – behoren buiten het Hooglied ook tot belangrijke thema’s in de Bijbel. Die verhalen kunnen vanuit diverse invalshoeken gelezen worden, bijvoorbeeld vanuit de hoek van de man-vrouw verhoudingen. Eigentijdse onderzoekers kunnen daar nogmaals hun eigen invalshoek aan toevoegen, in dit geval een feministische + contextuele. Vooral die laatste invalshoed is boeiend: het plaatst die literatuur in een brede joods-hellenistische context en beklemtoont tevens het originele spreken van de Bijbel. De auteur betrekt er tevens een heleboel minder bekende Bijbelse verhalen bij, o.m. over Sippora en Ohola en Oholiba bij Ezechiël. En natuurlijk: Maria Magdalena. (ES)
ISBN 90 289 4172 X

E. VAN DER LINDEN, De appel van Adam en Eva. Liefde en seksualiteit in Bijbelse en buitenbijbelse verhalen, Kapellen (Pelckmans), 2006
422 blz. en 29,9 EUR