Taoïsme: de weg om niet te volgen

De Martelaere is filosofe en schrijfster. Ze introduceert de lezer in een belangrijke Chinese filosofische stroming die in het Westen als een religie wordt beleden… Het taoïsme behoort tot de klassieke Chinese filosofische stromingen, naast het confucianisme. De Martelaere staat bij alle aspecten van dat denken stil, alsook bij de praktische uitwerkingen ervan in de organisatie van de samenleving en de politiek. Het bevat interessante bespiegelingen omtrent geluk, lichaam en geest, menslievendheid, authenticiteit enzovoort. Dat alles geïllustreerd aan de hand van traditionele teksten. (EG)
ISBN 90 263 1806 5

P. DE MARTELAERE, Taoïsme: de weg om niet te volgen, Amsterdam (Ambo), 2006
175 blz. en 16,95 EUR