Bedevaart naar Mekka. Mijn reis door een geheimzinnige wereld

Özelsel is een geboren Duitse maar woonde tijdens haar jeugd vooral in Turkije. Ze is een geslaagde wetenschapster en een moslima die op bedevaart trok naar Mekka. In dit boekje doet ze haar verslag. Herkenbaar: ook in het Westen zien we hoe mensen aangetrokken worden door oude rituelen. We zien vooral hoe een moslim een moslim blijft en de bedevaart dat geloof enkel maar verdiept. Verklaart dat tevens het succes van de ramaddam, ook onder geseculariseerde moslims. Het waardevolst is dat dit een ervaringsverslag van de beroemde bedevaart is. Voor een keer eens geen Compostela ! (ES)
ISBN 90 289 4231 9

M.M. ÖZELSEL, Bedevaart naar Mekka. Mijn reis door een geheimzinnige wereld, Zoetermeer/Kapellen (Meinema/Pelckmans), 2006
126 blz. en 15,9 EUR