Rome and the North. The Early Reception of Gregory the Great in Germanic Europe

Gregorius de Grote heeft zijn naam niet gestolen. Met hem beginnen feitelijk de christelijke Middeleeuwen. Voor de trans-Alpijnse landen blijft hij memorabel omwille van zijn missioneringsijver. Dit boek verzamelt een aantal bijdragen in het Engels over de receptie van de werken van Gregorius in de Germaanse landen, waaronder de Lage Landen. Het is een schitterende studie van academische allure. (JG)

R.H. BREMMER, K. DEKKER & D.F. JOHNSON, Rome and the North. The Early Reception of Gregory the Great in Germanic Europe, Leuven (Peeters), 2001
308 blz. en 50 EUR