Sporen. De stijlen van Nietzsche

De verleden jaar overleden Franse filosoof Derrida behoort tot de mijlpalen van de 20ste-eeuwse filosofie. Zijn boekje Sporen behoort inmiddels tot de klassieke teksten van de postmoderne filosofie. Derrida ontplooit er aan de hand van bespiegelingen bij Nietzsche over de vrouw zijn gedachten over een van de centrale thema's uit de filosofie: de waarheid. Is er waarheid? Zo ja, hoe kunnen we die op het spoor komen? Het oordeel is vernietigend: achter de waarheid schuilt slechts illusie. Deze erg moeilijke en ondoordringbare tekst wordt toegankelijk gemaakt door een Nederlandse Derrida-expert: Ger Groot. Hij vertaalde de tekst, leidde hem in en heeft hem van commentaar voorzien. Geen overbodige luxe! Wat is waarheid? Sporen die weer naar andere sporen verwijzen, die op hun beurt weer naar andere sporen wijzen enz. (JG)
ISBN 90-5875-127-9

J. DERRIDA, Sporen. De stijlen van Nietzsche, Nijmegen (SUN), 2005
183 blz. en 19,5 EUR