Calvijn en zijn uitleg van de psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode

Niets staat centraler in de protestantse geloofsbelevenis dan de Schrift. De vaders van het protestantisme blinken dan ook uit in Bijbelcommentaren. Die commentaren zijn steevast spiritueel ingekleurd. Binnen de Schrift nemen de psalmen een uitzonderlijke plaats in, daar ze het dagelijks gebed inkleuren. Door deze studie weten we nu dat Calvijn er een eigensoortige exegese op nahield. In de katholieke exegese worden de psalmen immers toegepast op Christus en op zijn kerk. Calvijn daarentegen wordt sterk beïnvloed door de joodse exegese uit de Middeleeuwen. Hij verklaart de psalmen in de context van de hele Bijbel en hij stelt de morele beschouwingen centraal. Hoofdstuk 3 van dit boek is heel interessant daar het de psalmexegese van de Oudheid, de Middeleeuwen en de Moderne Tijd bespreekt in een notendop. (ES)
ISBN 90-435-1135-8

W. DE GREEF, Calvijn en zijn uitleg van de psalmen. Een onderzoek naar zijn exegetische methode, Kampen (Kok), 2006
352 blz. en 44,9 EUR