In de klauwen van de Inquisitie: Protestanten in Spanje (1517-1648)

De Inquisitie is 'bekend' en er bestaan tonnen literatuur, helaas meestal van verdacht allooi. Deze studie is om meerdere redenen innoverend te noemen. Niet enkel wordt heel wat gemeengoed genuanceerd, maar het gaat specifiek over de vervolging van protestanten (o.m. Hans Avontroot die Filips IV tot het calvinisme wou bekeren). De studie is meer dan een opsomming van gruweldaden; het is een heus stuk sociale- en mentaliteitsgeschiedenis. Bovenal: de auteur tracht de oorsprong na te gaan van het legendarisch katholicisme van de Spanjaarden en dat vindt hij in hun geschiedenis van de strijd tegen de islamieten en de joden Een prijzenswaardige studie! (JG)

W. THOMAS, In de klauwen van de Inquisitie: Protestanten in Spanje (1517-1648), Amsterdam (Amsterdam University Press), 2003
448 blz. en 35 EUR