Filosofie: gids voor de wereld van het kritische denken

Wie in het Nederlands op zoek is naar een thematische inleiding in de filosofie kan hier zijn gading vinden: geloof, ethiek, waarheid, esthetica, politiek… Feit blijft dat het gaat om een (soms niet al te vlotte) vertaling uit het Engels. De bibliografie en de aanpak zijn erg Angelsaksisch. Het geheel wordt mooi gepresenteerd. Misschien wordt er wat te veel gepresenteerd op één pagina. Als inleiding blijft het boek aanvaardbaar. (EN)

D. PAPINEAU (ED.), Filosofie: gids voor de wereld van het kritische denken, Leuven (Davidsfonds), 2004
222 blz. en 39,95 EUR