Macht en verzet: het subject in het denken van Michel Foucault

Voor het betere filosofische boek zijn we in Vlaanderen aangewezen op Pelckmans. Alhoewel Foucault over zijn hoogtepunt heen is en er toch niet meteen sprake is van een grote heropstanding, blijft zijn denken vrij invloedrijk op bepaalde hedendaagse kringen. Vooral het subjectbegrip is een belangrijk thema in Foucaults werk. Devos beschrijft de ontwikkeling die dat denken over het subject doormaakt. Filosofische voorkennis is geen overbodige luxe… (ES)

R. DEVOS, Macht en verzet: het subject in het denken van Michel Foucault, Kapellen (Pelckmans), 2004
160 blz. en 15,95 EUR