_294 Sr: zedenverval en zedenverwildering in Nederland

In tegenstelling tot wat de titel laat vermoeden, wordt in dit boekje het politiek correcte denken dat spreken over zedenverval verbiedt niet aangepakt. Integendeel: het boekje is een groot pleidooi dat het Nederlandse wetsartikel 294 – dat hulp bij zelfmoord (zelfdoding in het correcte denken) strafbaar stelt – ongedaan moet maken. Een verschrikkelijke en ironische analyse die getuigt van louter utilitarisme… (NN)

T. VINK, _294 Sr: zedenverval en zedenverwildering in Nederland, Budel (Damon), 2004
176 blz. en 14,9 EUR