Selected Writings on Dutch Paintings

Blankert is de auteur van het standaardwerk over de kunst van Johannes Vermeer, dat de hele wereld rondging. In deze uitvoerig geïllustreerde bundel zijn tal van bijdragen bijeengebracht omtrent een van de creatiefste periodes uit de geschiedenis van de Nederlanden. De bijdragen behandelen figuren als Rembrandt, Van Beke, Vermeer, Bol, Ter Brugghen enzovoort. De auteur behandelt zowel technische, artistieke als iconografische aspecten van de kunst uit die tijd. (ES)

A. BLANKERT, Selected Writings on Dutch Paintings, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2004
351 blz. en 55 EUR