Een atheïstische weg naar God: Husserl en het godsprobleem

In deze studie ligt de oude (ook theologische) droom vervat om God te benaderen via de weg van de menselijke rede. Husserl noemt zijn weg dan ook een atheïstische weg naar God. God is steeds belangrijk geweest in Husserls denken, dat blijkt wel uit deze studie. Steeds was hij op zoek naar redelijke kennis in de religie. En stevige studie van academisch niveau, maar erg interessant. (JG)

A. JONGES, Een atheïstische weg naar God: Husserl en het godsprobleem, Utrecht (De ploeg) & Budel (Damon), 2004
304 blz. en 24,9 EUR