Over de schreef. Middeleeuwse priesters voor de rechter

Het is voor ons erg moeilijk om ons in te leven in de wereld van de Middeleeuwen, een wereld waarin bijvoorbeeld het miraculeuze dagelijkse kost was. Ook de toestand van de geestelijkheid was heel anders. Het celibaat was weliswaar sedert 1215 officieel afgekondigd, maar het zou nog tot in de 17de eeuw duren eer het over het algemeen gerespecteerd werd. Dit boek werpt licht op de misdrijven van middeleeuwse priesters. Een absoluut verrassend resultaat van deze studie is dat het met de geestelijkheid helemaal niet zo slecht gesteld was in die tijd en dat de reformatoren een heleboel overdreven hebben. Geen cynische geschiedschrijving – het onderwerp leent er zich wel voor – maar een degelijke en genuanceerde studie. Vergauwen mocht zich wel wat beter inlichten over de vroegste geschiedenis van het celibaat (p. 30) (NN)

D. VERGAUWEN, Over de schreef. Middeleeuwse priesters voor de rechter, Leuven (Davidsfonds), 2004
129 blz. en 18,5 EUR