Democratie: wezen en oorsprong

De Toqueville is zondermeer een van de belangrijkste politieke filosofen van de 19de eeuw. Dit boek verzamelt zijn belangrijkste ideeën over de democratie, waarvan hij zowel de voor- als de nadelen afweegt. Het gaat om abstracten uit zijn twee hoofdwerken: Over de democratie in Amerika & Het Ancien Régime en de Revolutie. Het boek wordt oerdegelijk en uitvoerig ingeleid. (JG)

A. DE TOQUEVILLE, Democratie: wezen en oorsprong, Kampen & Kapellen (Agora & Pelckmans), 2004
317 blz. en 24,9 EUR