Maskers, missen en meesters. Rituelen in en uit de marge

Rituelen zijn erg in trek, meer zelfs dan religie. Natuurlijk komen we daarmee snel in de sfeer van de magie. Wat is een waarachtig ritueel en wat niet? Wat betekenen ze eigenlijk? Wat met massarituelen die mensen mobiliseren? Vooral Valeer Neckebrouck neemt geen blad voor de mond - zoals we van hem gewoon zijn - en hij geeft een fundamentele herdenking van het ritueel. Hij geeft een duidelijke definitie om schijn van zijn te onderscheiden in het ritueel. Het gaat om sterk gefundeerde, maar ook zeer diverse bijdragen. Drie van de vier bijdragen zijn geen case-study, maar bieden gefundeerd stof tot reflectie. Schitterend boek! (NN)
ISBN 90-289-3781-1

P. CORTOIS & V. NECKEBROUCK (RED.), Maskers, missen en meesters. Rituelen in en uit de marge, Kapellen (Pelckmans), 2005
182 blz. en 18,5 EUR