History of Vatican II. 4: Church as Communion (Third Period and Intersession, sept. 1964-sept. 1965)

Zopas verscheen het voorlaatste deel van het historische standaardwerk over Vaticanum II (ook in een Franstalige editie). Het gaat om een monumentale studie met internationale medewerkers. In dit deel komen onder meer ter sprake: de beroemde zwarte week, de leer omtrent Maria, het statuut van de leek, de definitie van de kerk… Het besluit van dit boekdeel, van Alberigo zelf, is al een boeiend essay op zich. Een onontbeerlijk studiewerk voor al degenen die zich inlaten met het tweede Vaticaanse concilie. (JG)

G. ALBERIGO (RED.), History of Vatican II. 4: Church as Communion (Third Period and Intersession, sept. 1964-sept. 1965), Maryknoll (Orbis) & Leuven (Peeters), 2004
670 blz. en 75 EUR