Marginalen in de geschiedenis: Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken

Vanhemelryck is altijd al geïnteresseerd geweest in thema’s op de rand van het sociale leven en de rechtspraak. Dit boek is niet anders. Het biedt een lovenswaardig overzicht van allerlei sociale marginalen in een periode die grosso modo de Middeleeuwen en de Moderne Tijd dekt. Er is bijzondere aandacht voor de sociale setting van alle marginalen die in de titel vermeld worden en wat die mensen te lijden hadden. Twee categorieën komen in het boek aan bod, maar ontbreken in de titel: heksen en homoseksuelen en melaatsen. (NN)

F. VANHEMELRYCK, Marginalen in de geschiedenis: Over beulen, joden, hoeren, zigeuners en andere zondebokken, Leuven (Davidsfonds), 2004
22,5 EUR