Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s. deel 2.

Er bestaat een hele groep van preken van Augustinus die gebundeld zijn onder de titel de diversis, over verschillende thema’s. Het gaat dan niet over de grote anti-pelgiaande of anti-manicheïstische preken, maar over allerlei thema’s die zich door de evangelielezingen aanbieden: vergeving, eenheid van de christenen, gehoorzaamheid, verrijzenis, hoogmoed enzovoort. Al die thema’s en nog enkele meer komen aan bod in de selectie voor dit boek. Het is een hoogst aanbevelenswaardige uitgave: met een uitgebreide inleiding, met annotaties, met registers. Elke homilie is vlot vertaald in eigentijds Nederlands. De auteurs volgen gelukkig de logica dat Latijn Latijn is, en Nederlands Nederlands. Dus geen stroeve volzinnen van een paragraaf lang, maar een lopende spreektaal zoals dat past voor een preek. (JG)

A. AUGUSTINUS, Bidden met je handen. Preken over verschillende thema’s. deel 2., Eindhoven (Damon), 2020