Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s.

Aan de buitengewoon mooie reeks Augustinusvertalingen van Damon komt maar geen einde. De betreden paden zoals De stad van God en De Belijdenissen zijn al lang achter de kiezen. Ook veel onbekender werk uit het immense repertoire van de grote kerkvader komt al geruime tijd aan bod. In dit boekdeel staan enkele van de meer dan wellicht 5.000 preken van Augustinus centraal (een goeie 600 zijn er tot op heden bewaard gebleven). Het gaat om een selectie uit de Sermones de diversis. Niet alleen worden vele van deze preken voor het eerst in het Nederlands vertaald, sommige werden pas in de 21ste eeuw ontdekt! Op de kaft van het boek staat een kerk afgebeeld en pas in de tekst blijkt waarom. Preek 336 is een prachtig sermoen waarin de kerk vergeleken wordt met de geloofsgemeenschap. Andere preken gaan over de rol van gezagsdragers in de kerk. Steeds weet Augustinus zijn publiek – en ons – met treffende gelijkenissen te raken.

A. AUGUSTINUS, Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema’s., Eindhoven (Damon), 2018
44,9 EUR