Eeuw in versnelling. Hoe de fiets voor een maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde.

Geschiedschrijving kan soms heel verrassend uitpakken. Heel populair is om de geschiedenis te hertekenen aan de hand van een schijnbaar eenvoudige uitvinding ... zoals de fiets. Marian Rijk bestudeert in dit boek de geschiedenis van het beroemde fietsenbedrijf Gazelle. Het begint in 1892 in Dieren waar jij een fietsenfabriek opstart. Het wordt een bloeiend familiebedrijf dat erin slaagt om 2 wereldoorlogen te overleven en uit te groeien tot een eigentijdse, moderne onderneming. In 1970 wordt de concurrentiedruk te groot en moet de familie het bedrijf verkopen, wil het overleven. Rijk slaagt erin om het wel het wee van de familie aan de tijdgeest te koppelen. Zo komen bijvoorbeeld vanaf de jaren 1960 – naar aanleiding van het feminisme – meer vrouwen aan de macht in de leiding. Hoe de grote geschiedenis de kleine van een familie toch kan beïnvloeden. Rijk toont dat overvloedig aan. (ES)

M. RIJK, Eeuw in versnelling. Hoe de fiets voor een maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde., Amsterdam (Ambo/Anthos), 2017
20 EUR