Brood om van te leven. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie.

Het Johannesevangelie is het evangelie van de liefde. Een echt buitenbeentje in het Nieuwe Testament. Het is een onuitputtelijk evangelie met als rode draad de liefde. Niet verwonderlijk dat Sint-Augustinus er vele en heel uitgebreide preken aan heeft besteed. Ze behoren wellicht tot zijn meest uitgewerkte en belangrijkste preken. Voor de eerste keer zijn die homilies in een eigentijdse vertaling beschikbaar gesteld. Maar niet alleen dat. De beide vertalers hebben ook gezorgd voor een uitgebreide inleiding en talrijke voetnoten die de lectuur vergemakkelijken. De vertalers hebben geprobeerd om de spreekstijl van Augustinus te benaderen, wat ook de lectuur heel vlot maakt. Deze uitgave kan een modeluitgave heten. Nergens wordt de lezer met deze oude teksten aan zijn of haar lot overgelaten. (EN)

A. AUGUSTINUS, Brood om van te leven. Verhandelingen 24-54 over het Johannesevangelie., Damon (Eindhoven), 2017
49,9 EUR