Denkende romans. Literatuur en filosofie van mens en cultuur.

Alles kan voorwerp van filosofie zijn. Filosofie is immers na-denken. Het is reflectie op zowat elk menselijk bezig zijn. Een van de bevoorrechte partners in dat denkproces is de literatuur. Je hoort terecht dat wereldliteratuur ook vaak de betere filosofie is. Het is gek dat de auteur van dit boek dat nog in vraag stelt, terwijl hij op elke bladzijde aantoont dat grote literatuur – hetzij proza, hetzij poëzie – filosofische vragen kan ‘beantwoorden’. Niet zelden gaven de grootste literaire creaties van de mensheid aanleiding tot rijke filosofische essays. Literatoren als Cervantes, Proust, Kundera, Houellebecq … (ze komen aan bod in deze studie) dragen wel degelijk bij aan de reflectie op filosofie en cultuur. Vanheste (haast) vermeldt geen christelijke literatuur, omdat hij uitgaat van een geseculariseerd mensbeeld. De mens is schepper van zichzelf. (EvD)

J. VANHESTE, Denkende romans. Literatuur en filosofie van mens en cultuur., Eindhoven (Damon), 2017
34,9 EUR